Значението на свещите в магьосничеството - подробно ръководство за начинаещи

Свещите са толкова жизненоважен аспект на магьосничеството и окултната практика, че са формирали цял собствен клон на магията. Магията със свещ е може би една от най-простите форми на магьосничество за провеждане. Магията на свещи търси симпатична магия, като използва различни цветни свещи, за да замести хората и предметите, които магиите са предназначени да засегнат.

Лунна магия - истински източници на сила

Вещиците и езичниците исторически са имали тясна връзка с лунната магия, която включва както фазите на луната, така и приливите и отливите. Всички хора, които си изкарват прехраната от земята или морето, не само ние, окултистите, имаме задълбочено разбиране за енергията на луната. Помислете за фермерите, рибарите и всички останали, които разчитат на земята!

Защитна магия - Археологията на контрамагьосничеството

Всичко, направено като част от защитната магия, има за цел да прогони лошите поличби и да засили вътрешната сила. Незначителните ритуали и суеверия на вашите баби и дядовци служат като напомняне. Всеки от вас има различни стратегии за защита от негативните влияния на външния свят. Нечовешки насилствена, хаотична и изпълнена с неравенство, това е епохата в човешката история, която преживявате в момента.